Webbkatalog

Tips om lån

Behovet av att låna minimala kreditbelopp med kort löptid – men likväl rekordsnabb utbetalning – har lett till att många nya kreditföretag poppat upp på den svenska lånemarknaden. I synnerhet på nätet. Vår tanke är att här bereda plats åt att diskutera för- och nackdelar med olika typer av snabblån, mikrolån och onlinekrediter. Portalen Getloan beskriver och problematiserar dessa krediter ingående. Vilka kreditgivare är att föredra framför andra – och vilken ränta ska man godta som låntagare? Men – framför allt – finns det några rimliga alternativ till snabba krediter som har motsvarande korta utbetalningstid och samma, eller lägre, ränta?

Tips om tvättmaskiner

Innan du köper tvättmaskin bör du noga jämföra olika modeller. På TvattOnline återfinns beskrivningar om parametrar och funktioner hos olika modeller. Variabler som tvättkapacitet, centrifugeringshastighet och energiklassificering är naturligtvis viktiga. Men glöm inte heller bort att guldmyntet har en baksida – en maskin som snurrar tvätten skinande ren i tre timmar sliter också mer på kläderna. Tänk således även på att kolla trummans kvalitet. Miele och LG har t.ex. försett sina maskiner med en s.k. skontrumma med djuprengöring.

Tips om varmvattenberedare

På informations- och tipsportalen Boilers kan man som privatperson låta sig inspireras; sidan tar upp fördelar och nackdelar med de flesta typer av varmvattenberedare som finns på marknaden. Fokus ligger självfallet på s.k. tankberedare – tillika den vanligaste självständiga varmvattenlösningen i villahushåll – men diskuterar även alternativa lösningar, däribland förrådsberedare, ackumulatortankar och gasolvarmvattenberedare. Som presumtiv köpare bör man i första hand anpassa köpet av beredare till den tilltänkta bostaden – i t.ex. fritidshuset kan man mycket väl nöja sig med en mindre tankberedare eller genomströmningsberedare (under förutsättning att elsystemet tål större påfrestningar). Däremot bör en villaägare satsa på en större tankberedare eller ackumulatortank ifall man vill vara flexibel och kunna värma vattnet med multipla, externa värmekällor.

Tips om diskmaskiner

Det är värt att noga skapa sig en bild av marknaden för diskamskiner innan du väljer att slå till. Rätt val av modell kan nämligen höja värdet på bostaden, skapa en behaglig och harmonisk inredning samt fylla en hel del praktiska funktioner. På sidan Dishwashers med temat diskmaskiner kan man på några minuter tillägna sig en grundläggande kunskapsnivå om existerande modellutbud och program, som man använder som bas när man väljer konkret modell. Tänk nämligen på att försäljarna på stormarknaden sällan har specialistkunskap om olika diskmaskinsmodeller. De måste nämligen vara pålästa som så mycket annat att de sällan kan erbjuda fördjupad detaljkunskap om enskilda vitvaror.

Tips om mattor

Inredning med mattor är roligt och gemytligt – inte minst för att man uppnår så stor effekt på kort tid. Det svåraste är inte att placera mattan i bostaden utan snarare att inreda på ett harmoniskt och medvetet sätt. Följaktligen är det valet av konkret modell som tar störst tid i anspråk – men det lönar sig. Ett felaktigt val kan skapa förvirring, huvudvärk och rent av självmordstankar om det vill sig illa... Följande portal CarpetsOnline erbjuder t.ex. klockrena praktiska tips om inredning med mattor. Passa även på att läsa privata bloggar, men glöm inte att tipsen ofta färgas av inredarens förkärlek för en specifik inredningsstil.

Tips om dammsugare

En bra och pedagogisk tippsida om dammsugare, nämligen VacuumCleaners, gav mig stora insikter om hur många valmöjligheter som finns på dagens marknad för hemelektronik – i detta fall närmare bestämt dammsugare. Marknaden kryllar av udda modeller som kan användas för vissa ändamål, t.ex. grovdammsugare till garaget och handdamsugare väl lämpade för bänkskivan i köket. När jag sovrade bland olika modeller framkom det ganska tydligt att ingen av de udda dammsugarmodellerna kunde användas som vanlig bruksdammsugare; en anledning till varför jag helt och hållet skippade tanken på att ha många s.k. lyxdammsugare i mitt hem. Istället valde jag att lägga en knapp tusenlapp på en ordentlig basdammsugare, som klarar av såväl grovt besmutsade ytor och enkla vardagssysslor.